Chính sách quy đổi cân nặng tính phí cho hàng hóa - Logistics TTH

TTH Logistics áp dụng cân nặng tính phí vận chuyển cho hàng hoá, dựa trên hình thức quy đổi cân nặng của hàng hoá, cụ thể như sau:

– Đối với vận chuyển Quốc tế: Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/7000.

– Đối với vận chuyển nội địa Việt Nam: Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/5000.

*Nguyên tắc:

+ Nếu cân nặng thực tế ≥ cân nặng quy đổi: TTH Logistics tính phí vận chuyển theo cân nặng thực tế.

+ Nếu cân nặng thực tế < cân nặng quy đổi: TTH Logistics tính phí vận chuyển theo cân nặng quy đổi.

Ví dụ: Sản phẩm A nặng 3kg; dài/rộng/cao lần lượt là 25, 50, 40cm.

– Cân nặng quy đổi của sản phẩm A đối với Vận chuyển Quốc tế: (25x50x40)/7000 = 7,14kg

– Cân nặng tính phí của sản phẩm A đối với Vận chuyển nội địa Việt Nam: (25x50x40)/5000 = 10kg

*Lưu ý:

– TTH Logistics thực hiện giao hàng Nội địa Việt Nam theo hình thức Giao hàng nhanh, do vậy công thức quy đổi cân nặng tính phí được chia cho 5000, theo công thức đã nêu trên.

– Shippo mặc định tính phí vận chuyển (PVC) theo nguyên tắc quy đổi trên với mọi kiện hàng và không có trách nhiệm thông báo về việc sẽ áp dụng tính PVC theo cân nặng quy đổi hay cân nặng thực tế với mỗi đơn hàng cụ thể.