Chính sách đóng hàng - Logistics TTH

I Chính sách quấn bọt khí
1.Định nghĩa

 • Quấn bọt khí: Là hình thức bao bọt khí cho kiện hàng nhằm mục đích an toàn hơn cho hàng hóa và hạn chế xảy ra rủi ro đối với hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển.
 1. Phí quấn bọt khí
 • Chi phí quấn bọt khí được xác định theo thể tích dựa trên kích thước thực tế của Kiện hàng theo bảng sau:(cập nhật sau)
 • Hàng dễ vỡ/móp méo: Sản phẩm có chất liệu bằng gỗ/nhựa,… Các sản phẩm dễ vỡ và có ngoại quan dễ móp méo nói chung.
 • Hàng siêu dễ vỡ: Các sản phẩm làm từ chất liệu kính (nguyên tấm hoặc sản phẩm có chi tiết được làm từ kính), đồ thuỷ tinh (Chai lọ, bóng đèn,…), sản phẩm làm từ chất liệu sành, sứ, gốm,… (cốc chén, bát đĩa, bình hoa, bình trà, đôn, thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh,…)

Kim loại mỏng dễ biến dạng, sản phẩm rỗng trong, sản phẩm nguyên khối, main điện tử, bo mạch,….Các sản phẩm làm từ nhựa cứng, nhôm, gang, thép,… nhưng kích thước dài hoặc rỗng trong (tủ, vali, giỏ nhựa, ca, cốc, ống nước, xô, chậu, nồi, âu đựng đồ,..)…

 1. Cách thức đăng ký sử dụng
 • Để sử dụng hình thức quấn bọt khí cho đơn hàng, Quý khách có thể click lựa chọn dịch vụ quấn bọt khí khi tạo đơn hoặc comment trên đơn hàng trước khi hàng về kho Trung Quốc, để TTH Logistics có thể kịp thời quấn bọt khí trước khi hàng hóa được vận chuyển về Việt Nam.
 1. Lưu ý
 • Đối với các hàng hóa dễ vỡ, dễ xước, dễ bóp méo do va đập, TTH Logistics yêu cầu Khách hàng chọn thêm dịch vụ quấn bọt khí để hạn chế rủi ro với hàng hóa. Trong trường hợp không quấn bọt khí, Quý khách hàng sẽ chịu các rủi ro hư hỏng hàng hóa trên đường vận chuyển.
 • Đối với kiện hàng đã được Nhà Cung cấp quấn bọt khí và Khách hàng không sử dụng thêm dịch vụ quấn bọt khí của TTH Logistics thì TTH Logistics không đảm bảo được chất lượng quấn bọt khí của Nhà Cung cấp. Vì vậy, nếu kiện hàng về có rủi ro gãy, nát, móp méo, vỡ hỏng… TTH Logistics xin phép từ chối trách nhiệm giải quyết khiếu nại.
 • Đối với hàng SIÊU DỄ VỠ dù quấn bọt khí tỷ lệ rủi ro vẫn rất cao. TTH Logistics KHÔNG KHUYẾN KHÍCH Khách ký gửi vận chuyển mặt hàng này, nếu Quý khách vẫn muốn vận chuyển, TTH Logistics sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro (nếu có) trong quá trình chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam hoặc từ Kho Phân phối của TTH Logistics đến địa chỉ của Quý khách (kể cả Khách hàng chọn quấn bọt khí cho kiện hàng).

II – CHÍNH SÁCH ĐÓNG THÙNG GỖ

 1. Định nghĩa
 • Đóng gỗ là hình thức đóng khung gỗ bên ngoài kiện hàng nhằm mục đích an toàn hơn cho hàng hóa và hạn chế xảy ra rủi ro đối với hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển.
 1. Các hình thức đóng gỗ: TTH Logistics có 2 hình thức đóng gỗ:
 • Đóng gỗ chung: Là hình thức ghép chung nhiều kiện hàng nhỏ của nhiều Khách hàng khác nhau thành một kiện lớn để đóng gỗ. Khi về tới kho Việt Nam, TTH Logistics sẽ tháo gỗ, tách riêng từng kiện hàng và giao cho Khách hàng (kiện hàng khi giao cho Khách sẽ không có gỗ kèm theo).
 • Đóng gỗ riêng: Là hình thức đóng riêng từng kiện của mỗi Khách hàng, tức là nguyên kiện đối với đơn hàng của Quý khách.
 1. Phí đóng gỗ
 • Công thức tính = Phí đóng gỗ + Cân nặng gỗ tăng thêm/kiện hàng * Phí vận chuyển TQ – VN áp dụng đối với đơn hàng.

*So với thông thường, hàng hóa được đóng gỗ sẽ phát sinh thêm các chi phí như sau: – Chi phí đóng gỗ: Bao gồm vật tư và công đóng gỗ (gọi chung là phí đóng gỗ, áp dụng theo biểu phí). – Phí vận chuyển đối với phần cân nặng gỗ tăng thêm cho kiện hàng (áp dụng theo giá vận chuyển của đơn hàng).

 1. Cách thức đăng ký sử dụng dịch vụ
 • Để sử dụng hình thức đóng gỗ hàng hóa, Quý khách có thể lựa chọn dịch vụ đóng gỗ khi tạo đơn hàng hoặc comment trên đơn hàng trước khi hàng về kho Trung Quốc để TTH Logistics kịp thời đóng gỗ trước khi hàng hoá được vận chuyển về Việt Nam.

*Lưu ý:

 • Chi phí đóng gỗ sẽ được tính theo từng kiện trên đơn hàng của Quý khách.
 • Thời gian đóng gỗ cho kiện hàng thông thường là 1-2 ngày (nếu không có vấn đề gì phát sinh).
 • Đối với kiện hàng đã được NCC đóng gỗ (không sử dụng thêm dịch vụ đóng gỗ của TTH Logistics), TTH Logistics không đảm bảo được chất lượng đóng gỗ của NCC. Vì vậy, nếu kiện hàng về có rủi ro gãy, nát, móp méo, vỡ hỏng… TTH Logistics xin phép từ chối trách nhiệm giải quyết khiếu nại.
 • Đối với hàng hóa dễ vỡ hoặc các hàng hóa dễ hư hỏng do va đập, TTH Logistics yêu cầu Khách hàng lựa chọn đóng gỗ để đảm bảo an toàn hơn cho hàng hóa. Trong trường hợp Quý khách không yêu cầu đóng gỗ, hàng về có phát sinh liên quan đến gãy, móp méo, vỡ hỏng… TTH Logistics xin phép từ chối Khiếu nại.
 • Đối với những mặt hàng siêu dễ vỡ – nguy cơ hỏng – vỡ cao TTH Logistics KHÔNG KHUYẾN KHÍCH Khách ký gửi vận chuyển mặt hàng này, nếu Quý khách vẫn muốn vận chuyển, Shippo sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro (nếu có) trong quá trình chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam hoặc từ Kho Phân phối của TTH Logistics đến địa chỉ của Quý khách (kể cả Khách hàng chọn đóng gỗ cho kiện hàng).