Chính sách bảo hiểm hàng hóa - Logistics TTH

 1. Định nghĩa
 • Là hình thức bảo hiểm cho các rủi ro phát sinh không mong muốn gây mất mát/thất lạc hàng hoá trong quá trình vận chuyển (từ khi đơn hàng nhận thành công tại Kho Trung Quốc của TTH Logistics).

TTH Logistics cam kết bồi thường 100% giá trị tiền hàng kê khai nếu xảy ra các rủi ro mất mát/thất lạc khi Khách hàng lựa chọn thêm dịch vụ bảo hiểm cho đơn hàng

 1. Phí bảo hiểm
 • TTH Logistics thu phí 2,5% trên tổng giá trị hàng hoá được kê khai trong đơn hàng.

Ví dụ: Đơn hàng có 02 sản phẩm trị giá 500.000đ => Phí bảo hiểm 1.000.000đ x 2,5% = 25.000đ

 1. Cách thức đăng ký sử dụng dịch vụ
 • Để đăng ký sử dụng dịch vụ Bảo hiểm cho hàng hoá, Quý khách có thể lựa chọn dịch vụ

Bảo hiểm ngay khi tạo đơn ký gửi hoặc comment trên đơn trước khi hàng hoá được nhận tại kho TQ để TTH Logistics kịp thời chọn dịch vụ cho Quý khách.

*Lưu ý:

 • Đối với các mặt hàng có giá trị cao, Quý khách có thể cân nhắc lựa chọn thêm dịch vụ bảo hiểm cho hàng hoá để tránh những rủi ro phát sinh liên quan đến mất hàng, thất lạc hàng.
 • Chính sách bồi thường chỉ áp dụng trong các trường hợp mất hàng, thất lạc hàng (không áp dụng với các trường hợp hàng móp méo, vỡ hỏng, …).
 • Dịch vụ chỉ áp dụng đối với đơn hàng ký gửi truyền thống và lựa chọn hình thức Vận chuyển tổng hợp (không áp đụng đối với hình thức vận chuyển TMĐT và hình thức vận chuyển hàng Lô).
 • TTH Logistics không chịu trách nhiệm với các trường hợp Khách hàng kê khai thông tin không đúng, NCC phát hàng thiếu…
 • Chính sách bồi thường không áp dụng đối với mặt hàng thương hiệu, hàng nhái thương hiệu. Danh mục thương hiệu cấm nhập Quý khách tham khảo tại đây.
 • Khách hàng cần cập nhật đầy đủ thông tin các chính sách, quy định và biểu phí Shippo trước khi tạo đơn hàng. Mọi vấn đề xử lý khiếu nại dịch vụ TTH Logistics sẽ thực hiện theo chính sách quy định đã cam kết.